כותרת דינאמית

בינוי

מעוניינים לקבל התראות על מכרזים בתחום זה?

מרכז 6

לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול, צוט ומעיוט – לפתיעם ברשג – ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף, בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה – לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.

קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק – וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו בלוקריה שיצמה ברורק.

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר קבלנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 28/02/2030

הצטרפות למאגר הספקים במגוון תחומים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/12/2024

הצטרפות למאגר הספקים של המועצה במגוון תחומים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/12/2024

קול קורא להגשת הצעות לרישום בספר הספקים 2024-2025

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/12/2024

הצטרפות למאגר היועצים של העירייה בתחום ההנדסה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/12/2024

רכישה, אספקה, הובלה, פריקה והתקנה של מיגוניות וממדים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/12/2024

הגשת הצעות לרישום בספר הספקים 2024-2025

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/12/2024

איתור ספקים בתחומים שונים ורישום בספר ספקים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/12/2024

מימון חלקי, תכנון, הקמה ותחזוקה של קרית ממשלה ובית משפט

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/09/2024

הקמת בניין עירייה לעירייה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/07/2024

ביצוע פרויקט עבודות תשתית ונגישות בחניון

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/05/2024

ביצוע שביל אמות המים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 27/05/2024

עבודות בנאיות להקמת מבני ציבור ברחבי העיר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 27/05/2024

שירותי תחזוקה עבור מבנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 23/05/2024

הצטרפות למאגר יועצים למתן שירותי ניהול, תכנון, פיקוח ובקרה בתחום הבניה השיפוצים והאחזקה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 23/05/2024

תחזוקה, שיקום, חידוש ופיתוח רשת המים והביוב ואחזקת תחנות שאיבה לביוב, ביישובי התאגיד

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/05/2024

עבודות שיפוץ והתאמה בנכס

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/05/2024

ביצוע עבודות פיתוח, איתור תשתיות, ביטול תשתיות, הקמת תשתיות חדשות, והקמת מגדלי ממ"מים באגפי בתי ספר, מתנ"סים ומבני ציבור ברחבי העיר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/05/2024

עבודות אחזקה ושיפוצים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/05/2024

עבודות חיזוק ושיקום מבנים מפני רעידות אדמה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/05/2024

הקמת מתחם לגנרטור חירום

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/05/2024

הנגשת כיתות לימוד ללקויי שמיעה והנגשה פרטנית ראייה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/05/2024

אספקת שירותי אחזקה וביצוע עבודות קבלניות עבור החברה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/05/2024

ביצוע פירוקים, עבודות עפר וגידור בפרויקט

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/05/2024

עבודות איטום ובידוד ויצירת ספר קבלנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 19/05/2024

יצירת מאגר קבלנים לביצוע עבודות מסגרות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/05/2024

הקמת חדר דודים מעל מבנה אספקה סטרילית

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/05/2024

שירותי ניהול פרויקט תכנון-ביצוע (DB) לתכנון והקמת מערך מיון והפרדת פסולת בתחנת מעבר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/05/2024

שדרוג והרחבה של מתקן להתפלת מי-ים קיים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/05/2024

ביצוע תחנת שאיבה לביוב, בוסטר ובריכת אגירה למים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/05/2024

עבודות לבניית מרכז חוסן

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/05/2024

עבודות בינוי להקמת מרכז רפואי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/05/2024

הקמה, הפעלה וניהול של מרלו"ג (מרכז לוגיסטי), רכש ושינוע, במהלך שעת חירום ו/או שיגרה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/05/2024

שירותי ייעוץ קרקע וביסוס בעיר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/05/2024

החלפת גג מחסן

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/05/2024

הקמת מבנה משטרה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 12/05/2024

ביצוע עבודות בניית קומה נוספת

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 12/05/2024

הקמת מרחבים מוגנים מוסדיים (ממ"מ) במוסדות ציבור

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/05/2024

עבודות שיקום גג היכל התרבות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/05/2024

עבודות חפירה וגישוש

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/05/2024

הקמת מתחם המועצה החדש הכולל משרדים, תעסוקה ומסחר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/05/2024

בניית חדר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/05/2024

שיקום תחנת שאיבה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/05/2024

עבודות תכנון, רישוי, וביצוע מושלם של הקמת מבנה למכון התפתחות הילד

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/05/2024

תכנון, רישוי, וביצוע מושלם של המכון להתפתחות הילד

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/05/2024

ביצוע פרויקטים של בינוי ושיפוצים במעבדות, מבני ציבור ומבני מגורים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 08/05/2024

שיפוץ וחיזוק מבנים לרעידות אדמה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/05/2024

ביצוע פרויקט בינוי מכון שמע

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/05/2024

מיגון בי"ס - סה"כ 3 מ"מים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 06/05/2024

בחירת זכיינים לביצוע עבודות קבלניות - שנתי -עבודות הריסה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 06/05/2024

בניית 5 מרחבים מוגנים (ממ"מ) בביה"ס

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 06/05/2024

עבודות ריצוף וחיפוי ויצירת ספר קבלנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/05/2024

בינוי מעבדות ופרויקטים מיוחדים בהיקף של עד 5 מיליון

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/05/2024

עבודות בינוי עד 600 אלף ש"ח ויצירת ספר קבלנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/05/2024

הזמנה להיכלל במאגר ספקים בתחום מנהלי מודל BIM בפרויקט הנדסי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/05/2024

בינוי פרויקטים בהיקף של עד 5 מיליון

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/05/2024

ביצוע בריכת מים 1,300 מ"ק

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 02/05/2024

עבודות בניה ופיתוח 4 גני ילדים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 02/05/2024

תכנון, בינוי, פיתוח ותשתיות של מעון יום (3 כיתות), גן ילדים (4 כיתות) ו-2 בתי ספר (16 כיתות כל-אחד)

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 02/05/2024

תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/05/2024

שירותי אחזקה לנכסים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/05/2024

עבודות פיתוח כבישים, תשתיות וקירות תמך בשטח השיפוט של המועצה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/05/2024

אספקה הצבה והתקנה של סככות אוטובוסים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/05/2024

ביצוע עבודות להרחבת מתחם לוד שלב ב' 3 DP

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/05/2024

ביצוע עבודות בינוי ושיפוץ

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 30/04/2024

להיכלל במאגר הקבלנים והספקים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 30/04/2024

הצטרפות למאגר היועצים ונותני שירות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 30/04/2024

הקמת מבנה רב תכליתי רב ייעודי (שלב ב’)

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 30/04/2024

הקמת מבנה רב תכליתי רב ייעודי בעיר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 30/04/2024

בניית חדר כושר על מבנה קיים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/04/2024

עבודות בנייה להקמת מעון יום שיקומי וקומת הכשרות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/04/2024

השלמת עבודות גמר ל2 מבנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/04/2024

ביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של בית ספר תיכון

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/04/2024

בניית קיר תומך וביצוע עבודות פיתוח בכביש

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/04/2024

ביצוע עבודות נגישות אקוסטית

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/04/2024

פיתוח אזור התעשייה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/04/2024

ביצוע עבודות גמרים ופיתוח עבור מקווה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/04/2024

תכנון, ביצוע והקמת חדרי טרפו – שנאים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/04/2024

אחזקת חיפוי אסבסט (צמנט), קנלטות וגגות קלים במרחב צפון

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 17/04/2024

ביצוע עבודות קבלניות בעלות צורך מיידי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 17/04/2024

עבודות הנגשה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 17/04/2024

שירותי ייעוץ קרקע וביסוס

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/04/2024

שירותי הריסות ופינוי בניה בלתי חוקית בשטחי העירייה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/04/2024

הקמת מתחם בטחון במועצה האזורית

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/04/2024

מכירת זכויות בניה עודפות לניוד ממקרקעין

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/04/2024

תכנון אספקה והצבה של 3 מערכות הצללה קשתיות לשלושה מגרשי ספורט בבתי ספר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/04/2024

ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה ותחוקה של מערכת פנאומטית לפינוי פסולת

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/04/2024

פירוק עמודים מסוגים שונים מ"נ ו-מ"ג, פירוק תיילים ועבודות נלוות לאגף

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/04/2024

תחזוקה ושיקום גשרים ומבנים הנדסיים – אזור דרום

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/04/2024

ביצוע עבודות פיתוח ונגישות באתר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/04/2024

הקמת מאגר מנהל פרויקטים ומפקח לפרויקטים לבניית בריכת לאגירת מים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

ביצוע עבודות קירוי מרפסת ועבודת גמר במבנה אשכול הפיס

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

ביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים (6 כיתות)

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

ביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים (6 כיתות)

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

ביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים (6 כיתות)

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

עבודות לבניית גן ילדים דו כיתתי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

בניית גן ילדים תלת כיתתי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

ביצוע עבודות לבניית אשכול גני ילדים (6 כיתות)

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

ביצוע עבודות לבניית מבנה "טיפת חלב"

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

ביצוע עבודות לבניית מבנה "טיפת חלב"

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/04/2024

ביצוע עבודות תכנון, ביצוע והתקנת דוכנים בשוק הכרמל

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 10/04/2024

ביצוע עבודות להקמת מקיף

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/04/2024

ביצוע עבודות שיקום, שימור, שחזור ושיפוץ של בניין לשימור ותוספת מבנה חדש

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/04/2024

ביצוע עבודות להקמת מיקף יד'

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/04/2024

שינוע, הובלה, פריקה והצבת מיגוניות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 09/04/2024

עבודות שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי בגני ילדים, בי”ס וגני משחקים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 08/04/2024

ביצוע תחנת הסעה ציבורית

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 08/04/2024

ביצוע מבני חינוך וציבור

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 08/04/2024

ביצוע עבודות בינוי גדול

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 08/04/2024

ביצוע בריכת שחייה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/04/2024

תכנון וביצוע עגני סלע קבועים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/04/2024

עבודות הנדסה בנאיות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/04/2024

קיר תומך לככר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/04/2024

עבודות קטנות שיפוצים הנגשות ובניה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/04/2024

ביצוע עבודות גמר למרכז הפעלה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/04/2024

מכירת מבנה יביל

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/04/2024

בניית 12 כיתות לימוד לבית ספר כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 03/04/2024

עבודות פירוק ופינוי רכיבי אסבסט

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 03/04/2024

בניית 48 כיתות לימוד לבית ספר כולל עבודות פיתוח ותשתיות חוץ

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 03/04/2024

ביצוע עבודות לשיפור מיגון

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 03/04/2024

הקמת במות באירועים שונים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 02/04/2024

שירותי ייעוץ נגישות מתו"ס (מבנים תשתיות וסביבה) ונגישות השירות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 02/04/2024

לביצוע עבודות שלד לבית כנסת

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/04/2024

העתקת חדר מחשב במקורות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/04/2024

חיזוק מבנה מועדון נוער

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/03/2024

בינוי פנים, ניהול והפעלה בהתאם לתב"ע

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/03/2024

להרשם לרשימת ספקים,קבלנים, מתכננים, יועצים ונותני שרות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/03/2024

עבודות שיפוצים ובנייה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 28/03/2024

ביצוע עבודות שיקום ושיפוץ חזיתות בנייני מגורים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 27/03/2024

מרפאת טיפול יום מבוגרים פסיכיאטריה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 27/03/2024

שיפוץ וחיזוק מבנים לרעידות אדמה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 26/03/2024

הסדרת בטיחות לגג

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 25/03/2024

הסדרת יריעות בגג

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 25/03/2024

עבודות בניה הנדסיות, הקמה ושיפוץ בשטחים ומבנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 24/03/2024

תכנון וביצוע (DESIGN BUILD) הקמת מבנה מסוג מיסעת בטון (Slab Track) - מסילת 431 בקטע משה דיין

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/03/2024

ביצוע עבודות בנאיות להקמת (תכנון, אספקה והתקנה) 9 חדרי שנאים (טרפו)

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/03/2024

עבודות שיפוץ, אחזקה ובנייה למוסדות חינוך ומבני ציבור

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/03/2024

חפירות הצלה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/03/2024

עבודות בינוי, מערכות וגמר, פרויקט לצורך קליטת חוקר, מכון לכדור הארץ, קמפוס אדמונד י. ספרא

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/03/2024

קבלת מידע לתכנון ולהקמה של מתחם לדיור מוגן/מיוחד משולב מסחר ומשרדים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/03/2024

קבלת הרשאה להתאמה, הקמה ניהול והפעלת בית קפה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/03/2024

תשלום עבור אגרות והיטלים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/03/2024

בניית מבני מעבדות ומשרדים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/03/2024

תשלום עבור אגרות והיטלים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/03/2024

ייצור, אספקה והתקנה של מבנים יבילים וטרומיים מסוגים שונים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/03/2024

ביסוס, יצור, אספקה והצבה של מבנים יבילים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 19/03/2024

ביסוס ייצור אספקה והצבה של מבנים יבילים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 19/03/2024

עבודות שיפוץ והתאמה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/03/2024

אספקת, הובלת, הנפת והתקנת ביתני שמירה, תאי שירותים חיצוניים ומחסני גינה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/03/2024

ביצוע עבודות קבלניות - עבודות איטום -שנתי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/03/2024

בניית בית ספר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/03/2024

תכנון, רישוי והקמה של מרכז דימות ואשפוז יום

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 17/03/2024

ביצוע עבודת אספקה והתקנת הצללה בתחומי המועצה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 17/03/2024

עבודות בניה, הקמה ופיתוח של בית כנסת ומרכז הנצחה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/03/2024

ניהול בשלב התכנון ו/או לניהול ופיקוח בשלב הביצוע של פרויקטים בתחומי הבינוי והתשתית

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/03/2024

להיכלל במאגר ספקים בתחום גיאולוגיה הנדסית - 2024

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 13/03/2024

ביצוע עבודות קבלניות קטנות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 13/03/2024

יצירת מאגר קבלנים לביצוע עבודות אלומיניום

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 13/03/2024

מכירת זכויות בנייה עודפות במקרקעין

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/03/2024

ביצוע עבודות מסגרות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/03/2024

עבודות שדרוג והקמת מגרש כדורגל

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 10/03/2024

עבודות איטום במקלטים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 10/03/2024

הסדרת מתחם מבנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 06/03/2024

בניית 4 ממ"מים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 06/03/2024

עבודות בנייה במבנה דת

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/03/2024

ביצוע עבודות הנדסה אזרחית ואלקטרו מכנית להקמת בריכת אגירת מים 5000 מ"ק וחיבורה לחדר מערכות קיים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/03/2024

עבודות בניה ושיפוצים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/03/2024

תכנון הקמה ותחזוקה של מתקן מרכזי לאיגום מים וכיבוי אש

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/03/2024

ביצוע עבודות בינוי ברחבי מרכז הרפואי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/03/2024

הקמת מרכז הפעלה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 03/03/2024

תכנון וביצוע (פאושלי) של 'בית העם'

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/02/2024

עבודות להקמת מרחב מוגן לבית כנסת

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/02/2024

חיזוק מבנים לרעידות אדמה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/02/2024

תכנון, ייצור, אספקה והצבת מבנים יבילים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/02/2024

שיקום אס"פ ברקת

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/02/2024

הסרה ופינוי אסבסט פריך ארצי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/02/2024

ביצוע עבודות הריסה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 28/02/2024

תכנון וביצוע הקמת 2 כיתות גן + מיגון מבנייה טרומית

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 28/02/2024

אספקת סככות (תחנות) היסעים לתלמידים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 27/02/2024

תכנון ובניית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 26/02/2024

רכישת זכויות חכירה ל- 4 מגרשים בייעוד לתעשיה קלה ומלאכה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 26/02/2024

עבודות איטום בבניין המועצה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 25/02/2024

ביצוע בניית אולם ספורט

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/02/2024

ביצוע אודיטוריום

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/02/2024

הקמת מעבדת מחקר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/02/2024

הקמת גני ילדים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/02/2024

הקמת תחנות שאיבה, מתקנים למים וביוב ושיקום בריכות אגירה למים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/02/2024

ייצור, אספקה, הובלה והצבת מרחב מוגן מוסדי במתקן הרשות בבני ברק (סבב 2)

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/02/2024

הקמת גני ילדים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/02/2024

עבודות הנדסה בנאיות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/02/2024

שירותי הגברה, תאורה ובינוי במות באירועים שונים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 20/02/2024

הקמה ותפעול של מתקני אגירה במתח עליון

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 19/02/2024

הקמה והתקנה של מזחים צפים ומערכות עגינה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 19/02/2024

שירותי אחזקה לנכסים במרחב אשדוד

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 19/02/2024

תכנון, הקמה והפעלה של חניון רכב כבד

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 19/02/2024

עבודות שיפוצים ובינוי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/02/2024

קבלנים/ ספקים המעוניינים להשתתף בהצעות מחיר ומכרזי זוטא

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/02/2024

עבודות בניה, הקמה ופיתוח של מעון יום

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/02/2024

ביצוע השלמת עבודות בחניון למשא כבד

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/02/2024

ביצוע הנגשת מבנים ואתרים ציבוריים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/02/2024

ביצוע עבודות לבניית בית ספר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/02/2024

ביצוע עבודות לבניית מרכז חוסן

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/02/2024

הקמת מעונות יום

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/02/2024

בינוי והקמת 2 גני ילדים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/02/2024

ביצוע עבודות פיתוח ובינוי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/02/2024

יצירת מאגר קבלנים לביצוע עבודות גבס

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/02/2024

עבודות שדרוג מכוני שאיבה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/02/2024

ביצוע עבודות איטום גגות מבנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/02/2024

תכנון,רישוי וביצוע מקווה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 13/02/2024

תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מבנים יבילים קלים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 13/02/2024

ייצור, אספקה, הובלה והצבת מרחב מוגן

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 12/02/2024

רכישה והצבת מרחבים מוגנים מוסדיים במוסדות חינוך

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/02/2024

עבודות איטום

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/02/2024

מתן שירותי ניהול ועדה וריכוז אדמיניסטרטיבי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 08/02/2024

פרוק והתזת בידוד ע"ג טורבינה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/02/2024

אספקת והתקנת משטחי בטון

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/02/2024

הקמת מאגר מים ומשאבות לכיבוי אש

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 07/02/2024

מכרז לביצוע עבודות שיפוץ והתאמה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 06/02/2024

מכרז לעבודות בינוי חטיבת הביניים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/02/2024

שירותי איטום ופיתוח

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/02/2024

עבודות נגישות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/02/2024

הנגשת בתי ספר – ליקויי ראייה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/02/2024

תכנון, אספקה והתקנה של חדרי הרגעה וג'ימבורי בבית ספר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 05/02/2024

מכרז לביצוע עבודות לבניית מבנה מוזיאון העיר ובית יד לבנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/02/2024

ביצוע עבודות הקמת בי“ס יסודי חדשני

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/02/2024

אספקת מגוניות מרחבים מוגנים ניידים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/02/2024

חידוש והחלפת גג

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/02/2024

ביצוע מבני חינוך וציבור

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 04/02/2024

הקמת ואבזור מרכז הפעלה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/02/2024

עבודות תכנון והקמת מקווה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/02/2024

הקמת בית ספר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/02/2024

מכרז לביצוע עבודות שיפוץ מבנה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 01/02/2024

מכרז לביצוע עבודות בינוי ופיתוח של מוסדות חינוך וציבור

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 31/01/2024

ביצוע עבודות שיפור חזות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 30/01/2024

עבודות בנייה ושיפוצים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 30/01/2024

ביצוע עבודות שיפור חזות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 30/01/2024

שירותי עיצוב

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 30/01/2024

ביצוע עבודות התאמות בינוי ושיפוצים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/01/2024

מכרז לעבודות בניה ופיתוח 4 גני ילדים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/01/2024

בניית תוספת שני משרדים וביצוע שינויים פנימיים במבנה קיים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 29/01/2024

הקמת טריבונה מקורה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 28/01/2024

ביצוע עבודות בניה, הקמה ופיתוח של מעון

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 25/01/2024

הקמת מעון יום שיקומי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 25/01/2024

מכרז לביצוע עבודות שיפוצים ובינוי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 25/01/2024

ביצוע עבודות הריסה עבור הועדה המקומית לתכנון ולבניה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 25/01/2024

שיקום חדר מגובים ישן

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 25/01/2024

ביצוע עבודות שיקום חדר מכונות והכנתו לקליטת מערכות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 24/01/2024

שיפוץ והנגשת אגף רווחה רב שירותים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 24/01/2024

הקמת מרכז רפואי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 23/01/2024

ביצוע עבודות תיקון דלתות וחלונות במקלטים משותפים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 23/01/2024

תכנון מפורט וביצוע בינוי

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/01/2024

עבודות שיקום בטונים ותחזוקת קונסטרוקציית פלדה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/01/2024

מתן שירותי עבודות אחזקה בנייה ושיפוץ

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/01/2024

מכרז לביצוע עבודות בינוי ושיפוצים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 22/01/2024

הרחבת חדר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/01/2024

התקשרות עם ספק יחיד לחיזוק תקרות פל קל

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/01/2024

ביצוע עבודות בניה הנדסיות, הקמה ושיפוץ בשטחים ומבנים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 21/01/2024

שיקום תחנת שאיבה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/01/2024

הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/01/2024

עבודות איטום גגות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/01/2024

הקמת תחנות טרנספורמציה

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 18/01/2024

מכרז לביצוע עבודות להקמת 4 כיתות גן

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 17/01/2024

בניית 8 כיתות

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 17/01/2024

מכרז לביצוע עבודות להקמת 2 כיתות גן

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 17/01/2024

מכרז לביצוע עבודות להקמת 2 כיתות גן

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 17/01/2024

בניית ספרייה חדשה מעל מבנה קיים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/01/2024

הקמת מערכת הפרדת תשטיפים לסככות שמנים וטרקטורים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 16/01/2024

שיקום ראש גשר

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/01/2024

ביצוע עבודות פיתוח

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 15/01/2024

תכנון ובניית ממ"מים

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/01/2024

עבודות השלמת בניה ושיפוץ

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/01/2024

עבודות תוספת בניה ושיפוץ

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 14/01/2024

ביצוע בניית אולם ספורט

#בינוי
מועד אחרון להגשה: 11/01/2024