מהו מכרז?

על פי חוק חובת מכרזים, התשנ"ב 1992, גופים ציבוריים אשר מעוניינים לחתום על חוזה לביצוע עבודה עם מגזר העסקי, חובתם לקיים מכרז פומבי ולהציג את דרישותיהם בפני העסקים והארגונים המעוניינים להגיש את מועמדיהם לביצוע עבודות נדרשות. החוק חל על משרדי הממשלה ותאגידים ממשלתיים, קופות חולים, מועצות דתיות, רשויות מקומיות וחברות עירוניות, תאגידים מקומיים, חלק ממוסדות להשכלה גבוהה ועוד.

מהותו של ההליך היא להבטיח שוויון הזדמנויות לכלל העסקים במשק וכתוצאה מכך לתרום לפיתוח הכלכלה במדינה. לפיכך, מדובר אם כך, בשמירה על האינטרסים הציבוריים והעסקיים, כלומר התנהלות תקינה ושקופה של מפרסמי המכרזים ע"י מתן סיכוי שווה לכלל העסקים במדינה וקבלת השירות האיכותי ביותר תמורת המחיר האופטימלי אשר הרשות הציבורית קבעה במסגרת ההסכם בין הצדדים.

אזור למנויים בלבד

לצפייה בפרטים המלאים, עליך להיות משתמש רשום במערכת.